Sökning: "symptom control"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden symptom control.

 1. 1. Virusets våldsamma symptom. Om socialarbetares upplevelser av covid-19 pandemin och dess konsekvenser för våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Johansson; Katarina Baskarad; [2021-02-24]
  Nyckelord :våldsutsatta kvinnor; socialarbetare; stödbehov; stödinsatser; covid-19;

  Sammanfattning : Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer är en utsatt grupp som börjar bli allt mer prioriterad inom socialtjänsten i Sverige. Det yttersta ansvaret att ge dessa kvinnor det stöd de behöver ligger hos socialnämnden. LÄS MER

 2. 2. Reparationer i dialog hos personer med lindrig kognitiv svikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ellen Edin Johansson; Julia Holmberg; [2021-02-12]
  Nyckelord :MCI; kommunikation; konversationsanalys; reparationer; map task; MCI; communication; conversation analysis; repairs; map task;

  Sammanfattning : In order to talk and communicate, cognition and memory are required. A common symptom of cognitive impairment is linguistic impairment. In this study, audio files have been transcribed with a transcription tool and analyzed with the aim to identify and compare how people with mild cognitive impairment (MCI) repair trouble in conversations. LÄS MER

 3. 3. Att leva nära döden : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Emma Jarnevid; Amanda Karlsson; Kajsa Rinnegård; [2021]
  Nyckelord :End of life; life world; patient experience; symptom control; Livets slutskede; livsvärld; patientperspektiv; symtomkontroll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livets slutskede är en del i den palliativa vården som syftar främst till att lindra patientens besvärliga symtom och göra livet så hanterbart som möjligt inför döden. Genom en djupare förståelse av hur det är att befinna sig i livets sista tid kan omvårdnaden anpassas därefter. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av Anaplasma spp. hos ett urval av den svenska getpopulationen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Frida Ådén; [2021]
  Nyckelord :betesfeber; get; Anaplasma phagocytophilum; Anaplasma ovis; kompetitiv ELISA; PCR;

  Sammanfattning : Anaplasmos orsakat av olika underarter inom bakteriesläktet Anaplasma spp. är en vanligt förekommande vektorburen sjukdom bland olika idisslare utomlands. Symptom som kan ses är bl.a. LÄS MER

 5. 5. Hur borde biologiska läkemedel användas för optimal behandling av Crohns sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fredrik Bob; [2021]
  Nyckelord :Crohn’s disease; biological medicines; immunomodulators; Crohn s combination therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Crohns sjukdom är en form av inflammatorisk tarmsjukdom som kännetecknas av kronisk histologisk inflammation, en autoimmun sjukdom som inte är medicinskt botbar men det finns olika medicinska terapier som kan kontrollera symtomen. Det förekommer omväxlande perioder med skov och lugn, operation behövs ibland, medicineringen är konstant och alla dessa faktorer leder till försämrad livskvalitet. LÄS MER