Sökning: "syskon socialtjänstlagen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden syskon socialtjänstlagen.

  1. 1. Motiv bakom kriminalisering av vuxenincert enligt BrB 6:6§

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Sara Semmler; [2003]
    Nyckelord :incest; sexuellt umgänge med avkomling; sexuellt umgänge med syskon; sexuella övergrepp; homosexualitet; genetik; etik; tvångssteriliseringar; åldersgräns; normaliseringsprocess.;

    Sammanfattning : Med vuxenincest avses frivilligt sexuellt umgänge mellan vuxna personer som är släkt med varandra. Det kan röra sig om relationen far och dotter, mor och son eller bror och syster. Incest är straffbelagd och syftet med uppsatsen är att granska argumenten för och emot en kriminalisering av vuxenincest. LÄS MER