Sökning: "homosexualitet"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade ordet homosexualitet.

 1. 1. "Is being the gay best friend still a thing?" -En multimodal kritisk diskursanalys kring representationen av homosexualitet i tv-serien Riverdale (2016-)

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Staffan Jeafer; [2019]
  Nyckelord :Film and TV; Homosexuality; Multimodal critical discourse analysis; Representation; Riverdale; Queer theory; ;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze how homosexuality is represented in the modern tv-series Riverdale (2016-). Two confirmed homosexual characters from the show, Kevin Keller and Cheryl Blossom have been used to examine this. To showcase how their homosexuality is represented a multimodal discourse analysis was conducted. LÄS MER

 2. 2. Medmammors upplevelser av barnmorskans bemötande i mödrahälsovården

  Magister-uppsats,

  Författare :Camilla Hulthe; Moa Carlsson; [2018-01-19]
  Nyckelord :Medmamma; lesbisk; homosexualitet; upplevelser; bemötande; mödrahälsovård; barnmorska; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Background: The law that gave same-sex couples the opportunity to start afamily through assisted reproduction, lead to an increasing number of same-sexlesbian couples to become parents, and meet midwives in maternity healthcareservices. It leads to an increased need for the midwife to have an updatedknowledge regarding lesbian family formation. LÄS MER

 3. 3. BÖGARNA : En undersökning om hur homosexuella män upplever bemötanden i samhället

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Patricia Svensson; Persson Adelé; [2018]
  Nyckelord :Homosexualitet; Bemötande; Hermeneutik; Omgivning; Myndigheter; Samhället; Halmstad;

  Sammanfattning : Hur bemöts homosexuella män av samhället? Det är en av frågorna vi försöker besvara i vår undersökning som utspelar sig i Halmstad. Eftersom det inte finns så mycket forskning inom detta ämne är vår undersökning väldigt viktig. Studien består av enkäter och intervjuer som vi tolkar med hjälp av hermeneutik. LÄS MER

 4. 4. Islam och homosexualitet : En analys av kopplingen mellan homosexualitet och tro

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Helles Salih Ibrahim; [2018]
  Nyckelord :Homosexualitet; muslim; religiositet; religion; islam; rättsskolorna; islams kontext och nya tolkningar; hadith; fiqh och straff;

  Sammanfattning : Gay sexuality is seen as a great sin and consequently punishable in several countries in parts of the Muslim community’s. Homosexual persons are being subjected to related violence and dignity because of the expression of their gender, sexuality or honorary norms. LÄS MER

 5. 5. Homosexualitet i ungdomslitteraturen : En komparativ litteraturstudie om homosexualitet i ungdomslitteraturen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Elin Persson; [2018]
  Nyckelord :homosexualitet; ungdomslitteratur; normkritisk undervisning; heteronorm; didaktik; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This essay treats the subject of homosexuality in Young Adult literature, this is done by a comparative book-study from the British author Aidan Chambers book Dance on my grave (1982) and the Swedish author Anna Ahlunds book Du, bara (2016). Both books have a homosexual protagonist as their main character. LÄS MER