Sökning: "homosexuality"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade ordet homosexuality.

 1. 1. The Hateful Cake - The Colorado Baker Case and Åke Green; Judicial views on Homosexuality and the Freedom of Religion.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bo-Axel Stark; [2020]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; Antidiskriminering; Homosexualitet och Religion i Sverige och USA; Pastor Åke Green; The Colorado Baker Case.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att födas död : Skugginstitutionalism, Nekropolitik, Framing & Prekaritet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Vera-Linn Lanängen; [2020]
  Nyckelord :Institutionalisering; Prekaritet; Nekropolitik; Framing; HBTQI; Jehovas vittnen;

  Sammanfattning : In this thesis I examine precarity and necropolitics in the context of a religious institution namely the Jehovah’s witnesses. I specifically examine the conditions of LGBTI-children by the use of framing and the Jehovah’s witnesses own published material. LÄS MER

 3. 3. Vem skildras i hbtq+-litteratur för ungdomar? : En studie om representation och erkännande av hbtq+-personer i två bibliografiers boktips

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Amanda Köpberg Hansson; [2020]
  Nyckelord :Hbtq ; ungdomar; skönlitteratur; representation; urval; bibliotek; innehållsanalys; erkännande;

  Sammanfattning : Swedish public libraries must pay special attention to children and adolescents and offer a wide range of literature that meets the needs of all users. For young LGBTQ+ people, literature can provide confirmation and support their identity formation. LÄS MER

 4. 4. Vilka upplevelser har manliga sjuksköterskor av att jobba inom en kvinnodominerande profession?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Vatan Gashi; Johnny Truong; [2020]
  Nyckelord :Experience; Gender; Intimate Care; Male Nurse; Stereotypes; Strategy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Yrket sjuksköterska har ur ett historiskt perspektiv setts som något feminint där professionen kopplats till det kvinnliga könet. När fler män började utbilda sig till sjuksköterskor uppstod det nya situationer som inte hade förekommit sedan tidigare när det endast var kvinnliga sjuksköterskor som arbetade inom yrket. LÄS MER

 5. 5. Konflikthantering på religionskunskapslektionerna : En kvalitativ intervjustudie om lärares syn på och hantering av konflikter på religionskunskapslektionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Felicia Radovan; [2020]
  Nyckelord :Conflict; conflicts; conflict management; management; religious education; religious education lesson; conflict view; teachers; students;

  Sammanfattning : The present study presents various conflicts that have arisen during the religious education lesson and how these have been handled by the various interviewed teachers. With the help of eight qualitative, unstructured interviews of 45 - 60 minutes with certificated religious education teachers from two different municipalities, material was collected and then interpreted and analyzed hermeneutically. LÄS MER