Sökning: "tidrapport"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet tidrapport.

 1. 1. Kalkylmodell för beräkning av anbud inom regionnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Sandra Lindberg; [2015]
  Nyckelord :Influencing factors; Calculation; Project; Participation.; Påverkande faktorer; kalkylering; projekt; delaktighet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är ett förarbete till en utveckling av en kalkylmodell för regionnät. Syftet var att undersöka vilka faktorer som påverkar ett projekts utfall samt att ge förslag på hur Linjemontage kan utveckla sin organisation och ett förslag på en ny tidrapport har framtagits, för att få en klarare bild av hur stor del av projektets olika delmoment verkligen tog, i förhållande till uppskattad tid. LÄS MER

 2. 2. Webbaserat Tidrapporteringssystem

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Magnus Lindmark; [2005]
  Nyckelord :Systemutveckling; webbsystem; PHP; MySQL; tidrapport; databas; SMS; GD2; crontab; statistik; dynamisk statistik; meddelanden; grafiska diagram; kalender;

  Sammanfattning : Systemet som förenklar hantering och information av tidrapportering, projekt, kunder, lager och anställda. Syftet är att företaget skall få en mera överblick över deras verksamhet, då all information samlas på samma ställe. De anställda kan via webben snabbt och enkelt rapportera in deras arbetstider under den gångna veckan. LÄS MER