Sökning: "kalender"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet kalender.

 1. 1. KALENDERPROJEKTET- ATT STÖDJA ELEVERS UTVECKLING AV SJÄLVREGLERAT LÄRANDE GENOM LÄXPLANERING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jasmin Dagerhorn; [2020-01-09]
  Nyckelord :Delaktighet; elevens lärande; arbetsmodell; planera; kalender; eget ansvar; självreglerat lärande; läxarbete;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att utveckla en arbetsmodell som stöttar elevernas möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande samt utveckla kunskap om modellens styrkor och svagheter genom att tillsammans med lärare planera veckans läxarbete.Teori:Aktionsforskningsperspektivet är grunden för studien. LÄS MER

 2. 2. En kvinnas första kalender - En intersektionell textanalys av tre läromedel i historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Hägerhult; [2020]
  Nyckelord :Intersektionalitet; Läromedel; Genus; Etnicitet; Samhällsklass; Sexualitet; Textanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze how three history textbooks written for Swedish upper secondary school construct the identities of gender, ethnicity, social class and sexuality in one historical era. The analysis is based on an intersectional theoretical perspective, as a further dimension of a gender perspective. LÄS MER

 3. 3. “Hey Google!” : Using home assistants to reduce food waste

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Paul Listi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : About a third of the food produced for humans goes to waste without being consumed. More knowledge about how to reduce food waste is one key to reduce global emissions of greenhouse gases in this sector. LÄS MER

 4. 4. Energy Storage for Stationary Applications – A Comparative, Techno-Economical Investigation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Fredrik Persson; [2020]
  Nyckelord :Lead-acid; Lithium iron phosphate; Stationary energy storage; Techno-economic analysis; bly-syra; litium-järnfosfat; stationärt energilager; tekno-ekonomisk studie;

  Sammanfattning : Power outages, electric-grid deficiencies and renewable energies are all examples where stationary energy storages are useful. In this master thesis, two types of stationary electrochemical energy storages are examined; vent-regulated lead-acid batteries (VRLA) and lithium iron phosphate batteries (LFP), to find out the more beneficial one in stationary uses. LÄS MER

 5. 5. Integration av webbaserat bokningssystem

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Oskar Suomi-Olsson; [2020]
  Nyckelord :Webbapplikation; Webbutveckling; Datateknik; Asp.net MVC; N2 CMS; React.js; C#; .NET;

  Sammanfattning : Företaget M Hälsa Träning behövde ett bokningssystem där kunder kunde boka träff med personalen, systemet skulle integreras i deras redan befintliga webbsida. Den befintliga webbapplikationen byggde på ett CMS för hantering av data. Tidbokningssystemet behövde anpassas för att kunna användas tillsammans med CMS:et. LÄS MER