Sökning: "kalender"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet kalender.

 1. 1. KALENDERPROJEKTET- ATT STÖDJA ELEVERS UTVECKLING AV SJÄLVREGLERAT LÄRANDE GENOM LÄXPLANERING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jasmin Dagerhorn; [2020-01-09]
  Nyckelord :Delaktighet; elevens lärande; arbetsmodell; planera; kalender; eget ansvar; självreglerat lärande; läxarbete;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att utveckla en arbetsmodell som stöttar elevernas möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande samt utveckla kunskap om modellens styrkor och svagheter genom att tillsammans med lärare planera veckans läxarbete.Teori:Aktionsforskningsperspektivet är grunden för studien. LÄS MER

 2. 2. En kvinnas första kalender - En intersektionell textanalys av tre läromedel i historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Hägerhult; [2020]
  Nyckelord :Intersektionalitet; Läromedel; Genus; Etnicitet; Samhällsklass; Sexualitet; Textanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze how three history textbooks written for Swedish upper secondary school construct the identities of gender, ethnicity, social class and sexuality in one historical era. The analysis is based on an intersectional theoretical perspective, as a further dimension of a gender perspective. LÄS MER

 3. 3. En mobil applikation för effektiviserad simutbildning : Ett uppdrag av simklubben SS04

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Filip Karlsson; Jeanie Dawnbringer; [2020]
  Nyckelord :Simundervisning; Simlektioner; Android; iOs; Mobil applikation; Firebase;

  Sammanfattning : Syftet med detta kandidatexamensarbete var att skapa en mobil applikation för att öka möjligheten för simklubben SS04’s instruktörer att kunna hålla standardiserade och samstämmiga simlektioner. Den mobila applikationen var även tänkt att kunna bidra till att sprida kunskapen, om hur man kan lära sig simma, till allmänheten i stort. LÄS MER

 4. 4. Projektledares upplevelser av att arbeta i offentlig sektor.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jenny Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien har undersökt projektledares upplevelser av sin arbetssituation. Det är en kvalitativ studie, baserad på upplevelser hos projektledare verksamma inom offentlig sektor. Studien visade att projektledarna upplevde stress i sin arbetssituation. LÄS MER

 5. 5. Optimal Maintenance and Operation Scheduling Using Mixed Integer Linear Programming : A Method to Automatize Maintenance Planning

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Lovisa Henriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In many technical systems it is an essential factor to have functional equipment when needed. To prevent unexpected breakdowns preventive maintenance of the equipment is done regularly and maintenance planning is necessary to achieve an efficiently running system at an optimal cost. LÄS MER