Sökning: "kalender"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet kalender.

 1. 1. KALENDERPROJEKTET- ATT STÖDJA ELEVERS UTVECKLING AV SJÄLVREGLERAT LÄRANDE GENOM LÄXPLANERING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jasmin Dagerhorn; [2020-01-09]
  Nyckelord :Delaktighet; elevens lärande; arbetsmodell; planera; kalender; eget ansvar; självreglerat lärande; läxarbete;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att utveckla en arbetsmodell som stöttar elevernas möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande samt utveckla kunskap om modellens styrkor och svagheter genom att tillsammans med lärare planera veckans läxarbete.Teori:Aktionsforskningsperspektivet är grunden för studien. LÄS MER

 2. 2. Projektledares upplevelser av att arbeta i offentlig sektor.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jenny Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien har undersökt projektledares upplevelser av sin arbetssituation. Det är en kvalitativ studie, baserad på upplevelser hos projektledare verksamma inom offentlig sektor. Studien visade att projektledarna upplevde stress i sin arbetssituation. LÄS MER

 3. 3. Optimal Maintenance and Operation Scheduling Using Mixed Integer Linear Programming : A Method to Automatize Maintenance Planning

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Lovisa Henriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In many technical systems it is an essential factor to have functional equipment when needed. To prevent unexpected breakdowns preventive maintenance of the equipment is done regularly and maintenance planning is necessary to achieve an efficiently running system at an optimal cost. LÄS MER

 4. 4. Assessing the Relationship between Christian Congregations and Teenagers Infected with HIV as Infants: a Qualitative Study in KwaZulu-Natal, South Africa

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Marie Kristin Pauline Kalender; [2019]
  Nyckelord :HIV AIDS; teenagers; Christian; church; South Africa;

  Sammanfattning : Problem: With 20% being infected, South Africa still has the highest HIV prevalence worldwide, implying a large number of children being infected as infant over the past decades. Nowadays, many of these infants are in their teenage years. Little research has been conducted about those adolescents. LÄS MER

 5. 5. Effects of MIFID II on Stock Trade Volumes of Nasdaq Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Eva Elling; [2019]
  Nyckelord :TSCS; time series analysis; STL; ARIMA; causal inference; inference; treatment effect; Tidserieanalys; STL; ARIMA; inferens; causalitet; kausalitet; TSCS;

  Sammanfattning : Introducing new financial legislation to financial markets require caution to achieve the intended outcome. This thesis aims to investigate whether or not the newly installed revised Markets in Financial Instruments Directive- the MIFID II regulation - temporally influenced the trading stock volume levels of Nasdaq Stockholm during its introduction to the Swedish stock market. LÄS MER