Sökning: "kalender"

Visar resultat 6 - 10 av 39 uppsatser innehållade ordet kalender.

 1. 6. Dimensioning of slabs for high-speed railway lines

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Marcus Mohlén; Jesper Malmberg; Filip Hahrs; [2016]
  Nyckelord :Concrete slab track design; High-speed railway lines; Beton Kalender 2000; Westergaard;

  Sammanfattning : The Swedish Transport Administration has been giving the task to set up a new standard for concrete slabs for the new high-speed railway in Sweden. They are demanding that the concrete slabs must be dimensioned according to the German Beton Kalender 2000. LÄS MER

 2. 7. Design of a Calendar System : A Plugin for WordPress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Victor Herrera; [2016]
  Nyckelord :Calendar; Calendar System; Booking System; Event Calendar; WordPress; PHP; HTML; Javascript; Booked; The Events Calendar; Booki; Cliento; Bokadirekt; Kalender; Kalendersystem; Bokningssystem; Evangemangskalender; WordPress; PHP; HTML; Javascript; Booked; The Events Calendar; Booki; Cliento; Bokadirekt;

  Sammanfattning : The company Ehandelslösningar works within web development, primarily with e-commerce where they have both individuals and companies as their customers. Some of these companies offer services of their own and as a result, these companies have their own customers whom they have to meet and interact with on a daily basis. LÄS MER

 3. 8. Apprentship : En rapport om en kreativ designprocess av en webbaserad tjänst

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Anton Sörlin; [2015]
  Nyckelord :Flat design; experience design; UX; brand identity; WordPress; calendar; web application; Flat design; upplevelsedesign; användarvänlighet; identitet; WordPress; kalender; webbapplikation;

  Sammanfattning : Denna rapport redovisar utvecklingen av en tjänst för att lättare kunna söka praktikplats och praktikanter. Tjänsten utvecklades som ett eget projekt att senare kunna visas upp som ett förslag för intressenter av verktyg som detta. Utvecklingen har följt dagens principer för användbarhetsdesign och upplevelsedesign. LÄS MER

 4. 9. Compliance during orthodontic treatment with removable appliances when using two types of reminders, assessed by timer modules - A pilot study

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Erik Frilund; Lisa Widegren; [2015]
  Nyckelord :Patient Compliance; Orthodontic Appliances; Removable; Orthodontic Appliances; Removable; Adherence; Patient; Activator Appliances;

  Sammanfattning : INTRODUKTION OCH SYFTE: Tidigare studier av kooperation och ortodonti har visat att ett av de bästa sätten att öka patienternas kooperation är genom att övervaka användningstiden och påminna patienten om att använda sin apparatur. Den här pilotstudiens syfte var att undersöka om någon utav två olika typer av påminnelser objektivt ökar användningstiden vid behandling med avtagbar apparatur eller inte. LÄS MER

 5. 10. Master essä

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Fredrik Fermelin; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kapitel 1-5 är ett gestaltande utav de processer som en konstnärlig praktik består utav, i ful litterär form. Texten består även av ett inledande förord och en eftertext. .. LÄS MER