Sökning: "tidsstudie."

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet tidsstudie..

 1. 1. Flödeseffektivisering och systematisk effektivisering av fabrikslayout vid lokalbyte för Permanova Lasersystem AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Oscar Palmblad; [2021]
  Nyckelord :Value steam mapping; Simplified systimatic layout planning; LEAN; business development; Värdeflödesanalys; Förenklad systematisk lokalplanläggning; verksamhetsutveckling; LEAN;

  Sammanfattning : Marknaden för industriella lasersystem förväntas att växa i framtiden, vilket leder till att producenter utav dessa system måste förbereda sig för att möta marknadens krav. Ett av dessa företag är Permanova Lasersystem AB som arbetar med att ta fram lasersystem, legotillverkning och optik för kunder. LÄS MER

 2. 2. Vätgasutvecklande nickelelektroder : Vätningens inverkan vid beläggning med metallkloridbaserad lösning på nickelytor.

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Marcus Haeggström; [2020]
  Nyckelord :kemiteknik; Vätgas;

  Sammanfattning : The production of hydrogen gas might be a part of the transition towards renewable fuels. Hydrogen can be used as fuel, electricity or heat with the help of an energy converter. In the production of hydrogen gas, electrolysis is usually used, which means that water is split into hydrogen and oxygen. LÄS MER

 3. 3. Identifiering av flaskhalsar på ett pappersbruk : En tidsstudie på produktionsavdelningens förpackningsmaskiner.

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Industriell Produktion

  Författare :Emelie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :paper mill; time studies; bottle necks; Lean; tidsstudier; tidsstudie; produktion; produktionsavdelning; Nordic Paper; pappersbruk; flaskhalsar;

  Sammanfattning : För att Nordic Paper Seffle AB i framtiden ska kunna utöka sin produktion eller byta ut nuvarande komponenter behöver de grunda sina beslut i fakta. På produktionsavdelningen finns idag varken dokumenterad cykeltid eller aktiviteter noterade för deras tre förpackningsmaskiner. LÄS MER

 4. 4. Högskoleingenjörsutbildning i Industriell ekonomi

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jonathan Berg; Erik Broman; [2020]
  Nyckelord :Värdeflöde; tidsstudie; slöserier; flaskhals; Lean; Agile; SAFe;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen har genomförts ute på Volvo Car’s provbana Hällered Proving Grounds, uppsatsen har som utgångspunkt att studera ett teams aktiviteter och identifiera flaskhalsar. Av resultaten ska författarna komma med återkoppling på förbättringsarbeten för teamet. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av materialhantering vid montering av gruvpumpar : Med en optimerad layout

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Dujlo Alexander; [2020]
  Nyckelord :Lean; materialhantering; logistik; layout optimering; produktionsutveckling;

  Sammanfattning : Purpose and question formulations: The purpose of the thesis is to analyze the material flow during assembly of mine pumps and identify the wastes that occur in it. What will also be presented is a more optimal layout that will reduce the waste that exists today and create a more efficient material flow. LÄS MER