Sökning: "torrvikt dialys"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden torrvikt dialys.

 1. 1. Kartläggning av klinisk praxis gällande ultrafiltrationshastighet under hemodialysbehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Spjuth; [2013]
  Nyckelord :hemodialys; njurmedicinsk omvårdnad; ultrafiltrationshastighet;

  Sammanfattning : Syftet var att kartlägga klinisk praxis gällande ultrafiltrationshastighet (UFR) under hemodialysbehandling samt beskriva i vilken omfattning rekommenderad ultrafiltrationshastighet överskrids. Vidare var syftet att beskriva skillnader i UFR mellan män och kvinnor samt mellan patienter som har haft dialys kortare eller längre tid än 18 månader. LÄS MER

 2. 2. Hemodialyspatienters uppfattning om begreppet torrvikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Rosmarie Lindström; Helena Bäckström Andersson; [2011]
  Nyckelord :dry weight; education; dialysis; torrvikt; undervisning; dialys;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie var att beskriva hur hemodialyspatienter uppfattar begreppet torrvikt. Studien utnyttjade en beskrivande design med kvalitativ ansats. Data insamlades via intervjuer med öppen frågeställning. Tio intervjuer utfördes med patienter på en dialysenhet i Mellansverige. LÄS MER