Sökning: "ungdomsfotboll"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet ungdomsfotboll.

 1. 1. Implementering av spelarutbildningsplan och riktlinjer inom ungdomsfotboll : En kvalitativ studie om bristen av säkerhetsställande och kommunikation mellan ungdomsansvarig och ledare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Elon Keymer; Fritjof Glebe; [2019]
  Nyckelord :Implementering; SUP; ledare; organisation; kommunikation; fotboll;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problem: Fotboll är den största idrotten i Sverige och har flest ungdomsutövare i landet. Hur ledare uppfattar riktlinjer och direktiv av föreningar är problematiskt, där forskning överlag saknas kopplat till implementering inom idrottsorganisationer. LÄS MER

 2. 2. FÖREKOMST AV SKADEPREVENTIV TRÄNING INOM SVENSK UNGDOMSFOTBOLL En enkätstudie med tränare för U17-lag på pojksidan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Andrea Lundberg; Johanna Petersson; [2018-01-22]
  Nyckelord :Skadeförebyggande träning; Implementering; Fotboll; Ungdomar; Pojkar;

  Sammanfattning : Bakgrund:Syfte:Fotbollsspelare upp till 17 års ålder har identifierats som en målgrupp förskadeförebyggande träning. Skadeincidensen hos elitpojkspelare i Sverige är nästan likahög som hos seniorspelare. LÄS MER

 3. 3. Very Heavy Resisted Sprint Training for Adolescent Football Players : A training intervention on acceleration, sprint and jump performance in late pubertal adolescent athletes

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mikael Derakhti; [2018]
  Nyckelord :Resisted sprint training; Very heavy resisted sprint training; Sprint training; Speed; Power; Youth football; Youth Soccer; Football; Soccer; Specific resistance training; Biological age; mid-PHV; post-PHV; PAH; Belastad sprintträning; Väldigt tungt belastad sprintträning; Sprintträning; Snabbhet; Effektutveckling; Fotboll; Ungdomsfotboll; Specifik styrketräning; Biologisk ålder;

  Sammanfattning : Abstract Aim The main purpose of this study was to investigate and compare the effects of a very heavy resisted sprint training regimen and a unresisted sprint training regimen on sprint, acceleration and jump performance in late pubertal adolescent football (soccer) players at mid- to post-PHV and >95% PAH. Method In total 27 male football players were recruited as volunteer participants. LÄS MER

 4. 4. Träningsvilliga killar och ett härligt gäng tjejer : En tematisk innehållsanalys av könskonstruktion i ungdomsfotbollens lagpresentationer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Genborg Linda; [2018]
  Nyckelord :youth football; gender construction; sports stereotype; dichotomy; media; equality; ungdomsfotboll; genuskonstruktion; idrottsstereotyp; dikotomi; media; jämställdhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur flick- respektive pojkspelare och deras idrottsutövande inom ungdomsfotbollen konstrueras i förhållande till varandra och till den stereotypa bild av kvinnligt och manligt idrottande som media upprättar. Vidare ämnar den besvara om fotbollsklubbarnas framställning av fotbollslagen genomsyras av Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål om jämställt idrottande. LÄS MER

 5. 5. Försörjning av ungdomstränare : En kvalitativ studie om goda exempel inom föreningsfotbollen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Erik Altin; [2017]
  Nyckelord :youth football; strategies; education; implementation; ungdomsfotboll; strategier; utbildning; implementering;

  Sammanfattning : The football in Sweden activates hundreds of thousands of children and youngsters every week wherevolunteer coaches are responsible for the activities. On these occasions, the youth sports coaches havethe opportunity to give children and young people a positive experience of football and physical activity,which hopefully evolves into a lifelong interest. LÄS MER