Sökning: "Mats Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Mats Persson.

 1. 1. Comparing genotype and phenotype in wax-less Barley mutant

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Max Persson; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Wax production is essential for the survivability of Barley (Hordeum vulgare) plants. They use it to fend off bacteria, viruses and helps rinse the cuticular surface from dirt. Much research has been done regarding the genetic regulation and the cer-cqu genes are proven to account for the biosynthesis of wax. LÄS MER

 2. 2. en kvalitativ analys av Göteborgs-Postens bevakning av ”Etiopiensvenskarna” ur ett dramaturgi-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Viktor Eriksson; Max Sommerstein; [2014-02-11]
  Nyckelord :The hero’s journey; narrative; framing;

  Sammanfattning : Title: Schibbye och Persson’s Journey: a qualitative analysis of Göteborgs-Posten’s coverage of ”etiopiensvenskarna” from a narrative perspective.Authors: Viktor Eriksson and Max SommersteinSubject: Undergraduate research paper in journalism studies, Dept. LÄS MER

 3. 3. ”Serberna säger att vi är turkar, men det är dom som är turkar”. En kvalitativ studie om flyktingskap, integration och trauma

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Philip Söderlind; Mats Persson; Joakim Carlsson; [2013-03-12]
  Nyckelord :trauma; PTSD; kultur; integration;

  Sammanfattning : År 1991 utbröt inbördeskriget i forna Jugoslavien. Kriget pågick fram till 1995. Följderna blev många civila offer, separerade familjer och hundratusentals flyktingar. Till Sverige kom under och efter kriget flyktingar från bland annat Kroatien, Bosnien-Hercegovina och Serbien. LÄS MER

 4. 4. Det sitter i väggarna : En fallstudie om organisationskultur på hotell

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mathilda Persson; Martina Jerremyr; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this essay is to examine the organizational culture at a specific hotel. To do this we have chosen to use interviews with both managers and employees. We have also done some minor observations and also studied written documents. LÄS MER

 5. 5. Golf som landsbygdsutvecklare? - En studie om nätverkande på landsbygden.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Johan Persson; Mats Johansson; Robert Wik; [2012]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER