Sökning: "uppvärmningsenergi"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet uppvärmningsenergi.

 1. 1. Energibesparande lösningar för köpcentrum och andra handelslokaler : En jämförelse mellan Sverige och Michigan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Johanna Snygg; [2010]
  Nyckelord :energibesparing; energieffektivisering; köpcentrum; handelslokaler; Michigan;

  Sammanfattning : Energieffektivisering har blivit en allt mer diskuterad fråga på sista tiden. Fokus har varit stort på både bostäder och kontor. LÄS MER

 2. 2. Värmeåtervinning från smidesprocess : Värme från smidesprocess blir varmvatten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Jessica Cedergren; [2008]
  Nyckelord :Componenta Wirsbo AB; Forging; Heat recycling; Dimensioning; Economy.; Componenta Wirsbo AB; Smide; Värmeåtervinning; Dimensionering; Ekonomi.;

  Sammanfattning : SammandragDetta examensarbete utförs i samarbete med företaget Componenta Wirsbo AB. Componenta smider detaljer till den tunga fordonsindustrin. Företaget använder sig av sänksmide där materialet formas genom slag från två rörliga verktyg. Smitt material har mycket goda hållfasthets egenskaper samt en mycket homogen struktur. LÄS MER