Sökning: "ökade kunskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 557 uppsatser innehållade orden ökade kunskaper.

 1. 1. Hälso-och välfärdsteknik inom strokerehabiliteringen : En intervjustudie om erfarenheter hos legitimerad rehabiliteringspersonal i en mellansvensk region

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annika Fischer; [2024]
  Nyckelord :Health- and welfare technology; Hälso- och välfärdsteknik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: En uppföljning av strokevård i Sverige har visat brister vad gäller rehabiliteringsinsatserna. Dessa bör vara intensiva, upprepade och ges på alla vårdnivåer av många professioner. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att smärtlindra patienter med postoperativ smärta - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alina Karimi; Emma Ekman; [2024]
  Nyckelord :Barriärer; Erfarenheter; Postoperativ smärta; Sjuksköterska; Smärtlindring.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativ smärta är ett vanligt förekommande fenomen som ska behandlas för att undvika komplikationer. Både internationella såväl som nationella studier visar att patienter är missnöjda med omvårdnad och smärtbehandling postoperativt Att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att smärtlindra patienter med postoperativ smärta. LÄS MER

 3. 3. Effekter och upplevelser av fysisk aktivitet för barn och unga vuxna med depression - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erik Gardtman; Sofia Malmberg; [2023-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är ett globalt hälsoproblem som orsakar stort lidande. Idag lider fler barn och unga vuxna av depression och konsumerar större mängd antidepressiv medicin än någonsin tidigare. Standardbehandlingen av depression är psykologisk och/eller farmakologisk behandling, fysisk aktivitet erbjuds endast som en tilläggsbehandling. LÄS MER

 4. 4. Förändringar i den efterfrågade kompetensen hos en revisor?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Thörnblom; Romel Mendoza; [2023-05-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: I dagens samhälle går den teknologiska utvecklingen snabbt framåt. Tekniken har revolutionerat hela världen. Även revisionsbranschen förändras och väntas fortsätta förändras som följd av digitaliseringen. LÄS MER

 5. 5. Lärarens uppfattningar och kunskaper om matematikångest.En surveyundersökning om hur stor andel av F-6 lärarna, som ser de tidiga tecknen vilka kan leda till matematikångest hos eleverna.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Katarina Cronholm; Christina Myresten; [2023-02-22]
  Nyckelord :matematikångest; tidiga tecken på matematikångest; lärare F-6; matematiklärare;

  Sammanfattning : Matematikångest är en negativ känsla som uppstår i olika matematiska situationer vilket påverkar individen på olika sätt. Känslor i form av oro, rädsla, spänningar och ångest påverkar individens förmåga att hantera siffror och lösa matematiska problem negativt både i det vardagliga livet och i skolan. LÄS MER