Sökning: "matematikångest"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet matematikångest.

 1. 1. Hur kan kooperativt lärande användas som lektionsstruktur för att minska matematikångest?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Dennis Bengtsson; Sandra Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Cooperative learning; mathematics anxiety; lesson structure; shared responsibility; active learning;

  Sammanfattning : This study is a study of literature which focused on the research question How can cooperative learning reduced perceived mathematics anxiety. This was conducted via a literature search in a variety of databases, such as ERC, ERIC, and finally libsearch. LÄS MER

 2. 2. Matematikångest ur ett genusperspektiv: Skillnader, orsaker, konsekvenser och lösningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Hansen; Maria Buhre Sallermo; [2020]
  Nyckelord :genusperspektiv; flickor och pojkar; matematiksvårigheter; matematikundervisning; matematikångest;

  Sammanfattning : Den här litteraturöversikten behandlar begreppet matematikångest, både allmänt samt ur ett genusperspektiv. Eftersom matematikångest ofta utvecklas tidigt med risk för att följa med under hela studietiden, inriktar den här studien sig på hur det går att arbeta med och mot matematikångest både på högstadiet och gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Lärarperspektiv på matematikångest hos elever - en kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lina Vegerfors; Ylva Bellbring; [2020]
  Nyckelord :mathematics anxiety; matematikångest; matematikängslan; undervisning i matematik; specialpedagogiska perspektiv; den didaktiska trianeln;

  Sammanfattning : Enligt forskning är matematikångest ett hinder för lärande i matematik och en vanlig förklaring till elevers låga prestationer i matematik. Syftet med denna studie var att få en uppfattning av lärares upplevelser och erfarenheter av att undervisa elever i år 4 – 9 som har utvecklat eller riskerar att utveckla matematikångest. LÄS MER

 4. 4. Matematikångest ur ett lärarperspektiv - En studie om hur lärare resonerar kring och hanterar matematikångest hos elever i låg- och mellanstadiet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Olivia Hertzberg Carling; [2019-03-08]
  Nyckelord :elev; föräldrar; lärarperspektiv; matematikångest; orsaker; självbild; ålder; åtgärder;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur några lärare i matematik på låg- och mellanstadiet resonerar kring och hanterar elever med matematikångest. En kvalitativ undersökning har gjorts i form av en semistrukturerad intervju med sju lärare. LÄS MER

 5. 5. Matematikångestens påverkan på gymnasieelevers prestationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Svensson; [2019]
  Nyckelord :Matematikångest; mathematics anxiety; Gymnasieskolan; Prestation; Matematikundervisning; High school; Mathematics education; effects; achievements;

  Sammanfattning : Det finns i skolan väldigt många elever som lider av matematikångest. För att veta hur matematikångesten påverkar elevers resultat har i denna kunskapsöversikt forskning om just detta sammanställts. För att hitta forskning i detta området har en fråga formulerats: På vilka sätt påverkar matematikångest gymnasieelevers prestationer. LÄS MER