Sökning: "matematikångest"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet matematikångest.

 1. 1. “Jag pekar fuck you till matematikångesten.” En kvalitativ intervjustudie där åtta kvinnors livsberättelser vittnar om upplevelsen av matematikoro, såväl i skolan som i ett vuxet vardagsliv.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanna Petrén; [2023-02-22]
  Nyckelord :mathematical anxiety; math anxiety; math learning difficulties; mathematical dynamic mindset; matematikångest; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Mathematical anxiety is a well-known phenomenon and it is common among both students and adults. Previous research shows that mathematical anxiety can lead to difficulties learning math and this in turn can lead to more anxiety. LÄS MER

 2. 2. Lärarens uppfattningar och kunskaper om matematikångest.En surveyundersökning om hur stor andel av F-6 lärarna, som ser de tidiga tecknen vilka kan leda till matematikångest hos eleverna.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Katarina Cronholm; Christina Myresten; [2023-02-22]
  Nyckelord :matematikångest; tidiga tecken på matematikångest; lärare F-6; matematiklärare;

  Sammanfattning : Matematikångest är en negativ känsla som uppstår i olika matematiska situationer vilket påverkar individen på olika sätt. Känslor i form av oro, rädsla, spänningar och ångest påverkar individens förmåga att hantera siffror och lösa matematiska problem negativt både i det vardagliga livet och i skolan. LÄS MER

 3. 3. Socioekonomiska status och dess påverkan på elevers prestation i matematik : Vilken roll spelar socioekonomisk status för elevers motivation, ängslan och prestation i matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Avin Abdullah; [2023]
  Nyckelord :socioekonomisk status; låga prestationer i matematik; motivation och matematikängslan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med forskningsbaserad kunskap om huruvida elevernas socioekonomiska status (SES) spelar roll för elevernas prestationer i matematik i grundskolan. Dessutom har studien för avsikt att undersöka hur elevers SES påverkar deras motivation och inställning till matematik. LÄS MER

 4. 4. Matematikångest i F-3 - forskning och faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Felicity Thursby; Ina Askolin; [2023]
  Nyckelord :Könsskillnader; matematik; matematikångest; prestation; relationell förståelse; undervisning;

  Sammanfattning : Matematikångest är ett område som väckt intresse för oss då vi båda observerat denna ångest hos elever under vår verksamhetsförlagda utbildning. I denna kunskapsöversikt var syftet att ta reda på vad forskning säger om relationen mellan matematikångest och prestation samt vilka faktorer som kan bidra till att matematikångest uppstår. LÄS MER

 5. 5. Matematikångest hos elever i högstadium och gymnasium. Ett urval av manifestationer, konsekvenser och aspekter av undervisningen som har intresserat forskningen.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Carina Carlander; [2022-12-14]
  Nyckelord :matematikångest; elever; lärare; beteende; metoder; samarbeta; feedback; samtala; mindfulness;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att få kunskap om vad forskningen behandlar vad gäller hur matematikångest tar sig i uttryck, dess konsekvenser och undervisningens betydelse. Metod: Examensarbetet innefattar en allmän litteraturstudie, som syftar till att ge en bild över forskningsläget i ämnet matematikångest hos elever på högstadium och gymnasium. LÄS MER