Sökning: "uppvärmningssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet uppvärmningssystem.

 1. 1. KLIMATNEUTRAL- OCH ENERGISMART BETONGTILLVERKNING : En energiteknisk State of the art-studie och analys

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abel Tewelde; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; energy systems; recycling techniques; environmental problems; winter concrete production; life cycle and environmental product declarations; concrete factory; heating systems; calcined clay; and bio boiler; Hållbarhet; energisystem; återvinningstekniker; miljöproblem; vintertillverkning; livscykel- och miljövarudeklarationer; betongfabriker; uppvärmningssystem; kalcinerad lera och biopannor;

  Sammanfattning : In abstract, it can be emphasized that the concrete industry influences and is significant based on the sustainability dimensions. The concrete industry is also an industry where actors with different backgrounds interact to achieve the different climate goals. LÄS MER

 2. 2. Investering i spannmålsanläggning : en fallstudie av nya spannmålsanläggningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Carl-Magnus Kolm; Claes Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Spannmålsanläggning; torkning; lagring; uppvärmningssystem;

  Sammanfattning : I Sverige odlades det 2021 spannmål på 1 miljon hektar åkermark av 21 500 lantbruksföretag. Det är hälften så många som år 1989, vilket innebär att spannmålsgårdarna blir större och större samtidigt som avkastningen per hektar ökar. LÄS MER

 3. 3. Termiska energimätare - Validering av mätvärden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Mohammed S M Abujayyab; [2022]
  Nyckelord :Fjärrvärme; Termisk energimätare; Energisignatur; brytningspunkt; statistik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Klimatförändringen är ett viktigt ämne i många länder. Sverige har gått tillsammans med många andra länder i olika avtal med syfte att minska klimatförändringens påverkan. Parisavtalet som antogs 2015 ¨ar ett sådant avtal. I Sverige arbetar flera myndigheter direkt eller indirekt med detta för att uppnå de önskade klimatmålen. LÄS MER

 4. 4. Metoder för att förebygga perioperativ hypotermi : En systematisk litteraturöversikt över metaanalyser

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Felicitas Rittershausen; Elvira Smedberg; [2021]
  Nyckelord :Anesthesia nurse; prevention; hypothermia; surgical nurse; perioperative care; Anestesisjuksköterska; förebyggande; hypotermi; operationssjuksköterska; perioperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under operation är patienten utsatt för en ökad risk att drabbas av perioperativ hypotermi, kärntemperatur under 35°C. Att drabbas av perioperativ hypotermi kan leda till allvarliga komplikationer, bidrar med ett onödigt lidande för patienten, förlänger vårdtiden, samt ger ökade vårdkostnader. LÄS MER

 5. 5. Långsiktig klimat- och miljöpåverkan utifrån användandet av certifiering Miljöbyggnad 3.1 : En fallstudie på Strömsbro skola

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Nafiseh Heidari; [2021]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; Certifieringssystem; Livscykelanalys; IDA-ICE; bergvärmepump; fjärrvärme;

  Sammanfattning : En av de mest debatterade frågorna i dagsläget är användningen av jordens resurser och hur dessa ska tas tillvara då efterfrågan ständigt ökar vilket medför ökad mängd klimatförändringar och växthusgaser. Idag beräknas byggnadssektorn stå för drygt en femtedel av Sveriges territoriella växthusgasutsläpp. LÄS MER