Sökning: "utegrupp"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet utegrupp.

 1. 1. Barns fria lek utomhus- om samspel och kamratskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Susanne Andersson; [2019]
  Nyckelord :Utomhuslek; naturmaterial; socialt samspel;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete ville jag undersöka hur barnen leker, när de endast kan använda naturmaterial som rekvisita till sin lek, samt om barnen tar tillvara varandras kunskaper i leken. Jag har valt att observera en grupp barn som precis har gått ifrån en traditionell förskola, till att börja i en utegrupp. LÄS MER

 2. 2. Det var då jag fick en vattendroppe i pannan : En experimentell studie om utomhuspedagogikens effekt på lärande.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Fredrik Sverker; [2017]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; lärande utomhus; sinnliga erfarenheter; experimentell studie;

  Sammanfattning : Inledning: Utomhuspedagogik är tänkt att användas som ett komplement till den ordinarie undervisningen i skolan och forskning visar hur utomhuspedagogik har visat sig ha positiva effekter som indirekt främjar lärandet. Många aktiva lärare förespråkar ett användande av utomhuspedagogik i sin ordinarie undervisningen men erfarenheter är ändå att det sällan används. LÄS MER

 3. 3. En för alla – alla utom en. En kvalitativ studie om kvinnor som utesluter

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sandra Anello; Karin Vincze; [2015]
  Nyckelord :exclusion; reason; ingroup; outgroup; women; uteslutande; anledning; innegrupp; utegrupp; kvinnor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER