Sökning: "värderingsteori fastigheter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden värderingsteori fastigheter.

 1. 1. Börsnoterade fastighetsbolags finansiella situation och kapitalstruktur före och efter finanskrisen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :David Bengtsson; [2012]
  Nyckelord :real estate; capital structure; financial crisis; financial situation; börsnoterade fastighetsbolag; kapitalstruktur; finanskris; finansiell situation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Finanskrisen 2008-2009 hade sitt ursprung i överoptimistisk långivning med anknytning till fastigheter. Bostadsbubblan som hade uppstått mellan 2001-2006 i USA fick störst betydelse och kom att beskrivas som den främsta utlösande faktorn till finanskrisen. Bostadsbubblan sprack och huspriserna började falla under 2007. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsvärdering ur ett privatinvesterarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Henrik Dyberg; Peter Dyberg; [2009]
  Nyckelord :Fastighetsvärdering; flerbostadsfastighet; privatinvestering; värdering; värderingsteori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att författarna vill belysa den problematik som fastighetsvärdering av flerbostadsfastigheter medför ur ett privatinvesterarperspektiv. Vi vill dessutom undersöka relevansen i den teori som finns på området.   Metod: Denna studie grundar sig på en kvalitativ metod. LÄS MER