Sökning: "varmvattenandel"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet varmvattenandel.

 1. 1. Verifiering av beräknad energiprestanda för flerbostadshus byggda år 2007-2009

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Jonatan Haglund; Marcus Svedlund; [2012]
  Nyckelord :Energiberäkning; Energideklaration; Flerbostadshus; Normalårskorrigering; Specifik energianvändning; Uppföljning; Verifiering;

  Sammanfattning : The building industry consumes approximately 40 % of the total energy consumption in Sweden, where the using stage is dominating with 80 %. There is a lot of work in progress to reduce energy use in the building industry, and the demands from authorities regarding energy use increases. LÄS MER

 2. 2. Varmvatten i flerbostadshus : Erfarenhet, kunskap och mätning för en klokare användning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Christian Ek; Daniel Nilsson; [2011]
  Nyckelord :water; domestic hot water; individual metering; multi family houses; energy efficiency; vatten; varmvatten; varmvattenandel; individuell mätning; flerbostadshus; energieffektivisering;

  Sammanfattning : Det pågår idag arbete på många håll för att göra våra bostäder mer energieffektiva, ofta genom tekniska förbättringar av till exempel klimatskärm och värmesystem. En post i energianvändningen som inte alltid får lika mycket fokus är varmvattenanvändningen. LÄS MER