Sökning: "water intake"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden water intake.

 1. 1. Humanexponering för PFOS via konsumtion av egenfångad fisk från vattendrag runt Stockholm

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Torbjörn Lennqvist; [2018]
  Nyckelord :PFOS; PFOA; egenfångad fisk; perfluorerade ämnen; polyfluorerade ämnen; högfluorerade ämnen; sötvattenfisk; exponeringsmodell; abborre; Perca fluviatilis;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS, är ett samlingsnamn för en stor grupp mycket stabila substanser. Vissa PFAS är klassade som persistenta, bioackumulerbara och toxiska (PBT-ämnen) och har en negativ hälsoeffekt på människor och djur. LÄS MER

 2. 2. Water holding capacity and viscosity of ingredients from oats : the effect of b-glucan and starch content, particle size, pH and temperature

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sofia Berggren; [2018]
  Nyckelord :Oats; β-glucan; water holding capacity; viscosity; Solvent Retention Capacity; Rapid Viscosity Analyzer;

  Sammanfattning : Oats is a crop that contains a high amount of fiber, protein and fat, but like all other crops it contains mostly starch. In this study the focus has been oat flours and brans with different b-glucan content. LÄS MER

 3. 3. Desmopressin och von Willebrands sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Helena Silvén; [2018]
  Nyckelord :desmopressin; von Willebrands sjukdom; blödarsjuka; koagulation; blödningstid;

  Sammanfattning : Introduction: This analytic essay is written in completion of a bachelor degree in pharmacy. The focus is in analyzing how different treatments affect the bleeding time. Background: Desmopressin (DDAVP) is a synthetic analogue of the pituitary hormone vasopressin, which controls the reabsorption of water in the kidneys. LÄS MER

 4. 4. Water Supply in Kazakhstan Extension of a centralized system with a risk management and sustainability perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Erica Johnsson; Cathrine Klingspor; [2018]
  Nyckelord :Risk Management; Water Distribution; Water Supply; Drinking Water; Risk Analysis; Chemical Engineering; Water engineering; Kemiteknik; Riskhantering; Vattenförsörjningsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this Thesis Project was to develop a general risk management approach for assessing the expansion of a centralized water system in Central Asian countries. In order to develop the general approach, a case study was performed in Pavlodar, Kazakhstan. LÄS MER

 5. 5. Integrating membrane filtration forwater reuse in tissue mill

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Ehsan Moslehi; [2018]
  Nyckelord :Membrane separation; Paper industry; Paper mill effluent; Water reuse ; Reverse Osmosis;

  Sammanfattning : Water is an essential and indispensable component is the pulp- and paper production industry.The increase in energy costs, stricter environmental regulations and water resource shortageshave caused a reduction of the water footprint in the industry as well as an increase in waterrecycling and water circuit closure. LÄS MER