#Aktivism : en kvalitativ analys av #BlackLivesMatter på nätet

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Detta arbete är författat av Jesper Rosén och Johan Olsson Wounsch. Titeln på arbetet är; #Aktivism och är skriven på kursen Medie- och kommunikationsvetenskap, vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. I detta arbete har den sociala aktiviströrelsen Blacklivesmatter analyserats. Syftet med uppsatsen är att genom ett opinionsbildande perspektiv undersöka rörelsen, och hur de representerar sig själva som grupp. Detta kommer göras genom en kvalitativ textanalys av texter och slides på deras hemsida, för att se vilka tekniker de använder sig av för att komma i kontakt med läsarna och hur de med hjälp av dessa tekniker bygger upp ett narrativ genom att porträttera vissa personer som martyrer, skurkar och hjältar i sin kamp, hur de porträtterar oppositionen, samt hur deras agenda ser ut. För att lättare kunna sätta det politiska klimat och de orättvisor som gruppen kämpar för i en kontext används ett postkolonialt och intersektionellt teoretiskt ramverk som komplement. Det innebär att det fokuseras på en uppsättning normer och värderingar som har sitt ursprung i det koloniala samhället och de tankar som detta präglats av. Efter att ha analyserat gruppen har framkommit att det är en kamp som drivs av svarta för svarta, men det är en kamp som handlar om att acceptera människor oavsett hudfärg, det är även en kamp som handlar om att acceptera så många fler marginaliserade grupper i vårt samhälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)