Högstadieelevers kunskap och motivation för klimatanpassad skolmat

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Program: Kostekonomi, med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Agneta SjöbergExaminator: Cecilia Magnusson SporreAntal sidor: 38 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)