Islamofobi och antisemitism i klassrummet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Detta är en kunskapsöversikt vars syfte är att sammanställa vilken forskning det finns om hur lärare i grundskolan kan motverka islamofobi och antisemitism i klassrummet. Vår frågeställning är följande: Vad säger forskningen om vilka didaktiska och metodiska verktyg det finns för att motverka islamofobi för en religionslärare i skolan? Vad säger forskningen om vilka didaktiska och metodiska verktyg det finns för att motverka antisemitism för en religionslärare i skolan? Vår metod var att använda oss av databaser som Libsearch och ERIC via EBSCO för att hitta relevanta texter som vi kunnat använda i arbetet via våra nyckelord. I våra källor fann vi svaren till våra frågeställningar. Vi ville med denna kunskapsöversikt få metoder och verktyg att använda i våra klassrum och med de källor vi hittade kunde vi besvara och ge exempel på hur man kan motverka just islamofobi och antisemitism. Elever översköljs av information som gör att de tar ställning och har åsikter som inte alltid stämmer överens med hur verkligheten ser ut. Fördomar sprids och hat växer. Just därför är detta ämne extra viktigt till en viss gräns. I detta SAG har vi presenterat den forskning vi hittat som visar på hur vi som framtida lärare kan jobba för att motverka islamofobi och antisemitism i ett klassrum. För att besvara vår till synes enkla frågeställning har vi diskuterat de olika metoderna som forskningen vi har presenterat visar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)