Bisats eller infinitivfras? : Fria adverbial med ett inledande för att 

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: Fria adverbial med ett inledande för att kan antingen bestå av en final bisats eller prepositionen för + final infinitivfras. Syftet med den här studien är dels att jämföra distributionen av dessa två syntagmer i fria adverbial, dels att utreda huruvida för att kan ses som ett sammansatt infinitivmärke vid finala infinitivfraser. Genom en korpusundersökning analyserades 400 finala infinitivfraser och 400 finala bisatser utifrån kontroll och bisatsernas subjekt. Resultatet visar att de flesta finala infinitivfraser är möjliga att omformulera till finala bisatser, medan majoriteten av bisatserna inte är möjliga att omformulera till infinitivfraser. Slutsatsen är att språkbrukare föredrar en infinitivfras när det är möjligt, men eftersom det finns undantag kan detta endast ses som en tendens och inte en regel. Undersökningen ger stöd för att betrakta för att som ett sammansatt infinitivmärke eftersom den finala infinitivfrasen kan ses som reducerad variant av en final bisats.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)