Sökning: "hederskontext"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet hederskontext.

 1. 1. MED BARNETS BÄSTA I FOKUS : En studie om hedersrelaterad problematik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sofi Lundin; [2020]
  Nyckelord :Hedersrelaterat våld och förtryck; hedersrelaterad problematik; Varningssignaler; Förskola; Värdekonflikt; Normer;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie handlar om en socialsekreterares och två förskollärares, kunskaper om och erfarenheter av, hedersrelaterad problematik i förskolans verksamhet. Bakgrunden visar att det finns en kunskapslucka om ämnet i relation till förskolan. Däremot finns det desto mer forskning i relation till skolan. LÄS MER

 2. 2. Hederskultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Maryam Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Familj; äktenskap; sexualliv; våld; hot; ära; skam och skuld;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är en kränkning av de universella mänskliga rättigheterna som baseras på alla människors lika värde och rättigheter. Flera internationella konventioner har antagits som ger staten skyldighet att skydda kvinnor, oavsett om våldet mot kvinnor sker i den privata eller offentliga sfären. LÄS MER

 3. 3. Ett liv mellan två världar : En kvalitativ studie om pojkar och mäns exitprocesser ur en hedersrelaterad kontext: Uttifrån yrkesverksammas perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Diana Tahiri; [2019]
  Nyckelord :Honor-related violence and oppression; break-up process; attitude change work; boys and men in a context of honor; hegemonic masculinity; Hedersrelaterat våld och förtryck; role-exit processen; uppbrottsprocessen; unga pojkar och män i ett hederskontext; yrkesverksamma; attitydsförändringsarbete;

  Sammanfattning : In recent years honor-related violence and oppression have been increasingly discussed and noted in Sweden, which in turn has contributed to increased competence among professionals at national, regional and local levels. This interest, for example, has led the County Administrative Board Östergötland since 2005, on behalf of the Swedish government, to promote and provide support for regional efforts. LÄS MER

 4. 4. HBTQ i en hederskontext : - en kvalitativ studie om RFSL:s arbete med HBTQ-personer och hedersproblematik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Muhamed Kayaci; Dilan Soysüren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hedersrelaterat våld och förtryck av barn : - med inriktning på 2 § LVU

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Strand; Per Jansson; [2018]
  Nyckelord :LVU; tvångsomhändertagande; hedersrelaterat våld och förtryck; heder; hederskontext.;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld och förtryck är ett internationellt problem som på senare år har upp-märksammats i Sverige, framförallt på grund av morden på Pela och Fadime. I de samhällen som präglas av hedersrelaterat våld och förtryck finns ett starkt samband mellan kvinnors och flickors sexualitet och mäns heder. LÄS MER