Sökning: "heder"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade ordet heder.

 1. 1. ”Att leva med heder” : Hur socialförvaltningen, skolan och polisen arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholms län.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Bicen Sevilay; [2018]
  Nyckelord :Heder; kön; kultur; socialförvaltningen; hedersrelaterat våld och förtryck;

  Sammanfattning : Sverige är ett heterogent land med många olika kulturella influenser från andra länder, vilket medför krav på förståelse för andra traditioner, värderingar och normer. Det övergripande syftet med studien är att undersöka och belysa olika hedersnormer, vilka som berörs och hur socialförvaltningen, polisen och skolan i Stockholms län arbetar med de här frågorna idag. LÄS MER

 2. 2. Sankt Domnius katedralen i Split : En studie om katedralens utveckling från tidigmedeltid till högmedeltid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Ivan Santic; [2018]
  Nyckelord :Identity; Diocletian; symbolic; ancient; middle ages; Identitet; Diocletianus; symbolik; antikt; medeltiden;

  Sammanfattning : This essay, The Saint Domnius cathedral in Split, is written with the intention to examine the Sankt Domnius cathedral. By examining the cathedral and the contemporary historic contexts in the Croatian region of Dalmatia from the antique period up to the 13th century middle ages, the study shows how the process of change due to the historic contexts is visible on the cathedral building itself. LÄS MER

 3. 3. Hedersvåld : En kvalitativ analys av hedersvåld i den svenska debatten och i ett urval från svenska media och handböcker

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Kristina Azim; [2018]
  Nyckelord :heder; hedersvåld; hedersrelaterat våld och förtryck; hederskultur; hedersmord; vanheder.;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ undersökning om hedersvåld, hur det beskrivs i den svenska debatten, samt i ett urval av svenska media, läroböcker, statliga publikationer och annan litteratur som används av socialarbetare och studenter. Syftet är också att reflektera över hur detta påverkar samhället vi lever i här i Sverige, främjar det oss att skapa kontakt med nya människor från andra kulturer? Resultatet pekar å ena sidan åt att hedersvåld i Sverige är ett nytt och svårt begrepp som vissa hävdar har med kultur att göra, och som förekommer i enstaka grupper i vissa samhällen i världen, men som nu i större utsträckning nått Sverige och Norden i och med den ökade asylinvandringen. LÄS MER

 4. 4. Heder och trauma : En kvalitativ studie som belyser socialarbetares upplevelser av att arbeta med människor som har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Angelica Bäckström; [2018]
  Nyckelord :heder; trauma; skyddat boende; hedersrelaterat våld och förtryck; PTSD;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa socialarbetares upplevelser av att arbeta med människor som har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Datainsamlingen har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Hedersrelaterat våld och förtryck som en mångfacetterad diskurs

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nike Berglund; Johanna Simonsson; [2018]
  Nyckelord :honour; violence; oppression; culture; gender; heder; våld; förtryck; kultur; kön;

  Sammanfattning : The aim of this study was to conduct a discourse analysis of how school and social services professionals talk about/explains honour-related violence and oppression. The analysis was complemented by an intersectional perspective. LÄS MER