Maktspel i gaturummet : Cyklisternas säkerhet i Stockholms innerstad

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

Författare: Rebecca Bjelkheden; [2011]

Nyckelord: Makt; cykel; samspel; säkerhet;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)