Sökning: "violent"

Visar resultat 1 - 5 av 1026 uppsatser innehållade ordet violent.

 1. 1. Bör man göra så? : En normativ analys av sociala rörelsers metoders legitimitet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mikaela Hansson; [2022]
  Nyckelord :Legitimitet; Sociala rörelser; Kants etik; Liberal neutralitet;

  Sammanfattning : Social movements’ most effective methods are often perceived as illegitimate by civilians, politicians and activists themselves. This creates a paradox as social movements’ methods needs to be able to mobilise to be effective, which requires legitimacy. LÄS MER

 2. 2. Döden och födelsen i nordöstra Skåne under 1800-talet och 1900-talet : - En kvantitativ undersökning om församlingarna Ivetofta, Ivö, Rinkaby och Vinslöv 1880-1949

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Oliver Paulsson; Simon Berg; [2022]
  Nyckelord :Mortalitet; nativitet; dödsorsaker; våldsam död; spanska sjukan; Ivetofta; Ivö; Rinkaby; Vinslöv; demografiska transitionen; epidemiologiska transitionen;

  Sammanfattning : The aim of the following study is to depict the causes of death that were most common during a time period between 1880–1949 in the small villages Ivetofta, Ivö, Rinkaby and Vinslöv. The results will be presented in different time intervals of 10 years. LÄS MER

 3. 3. En vardag där hot och våld är normaliserat – Behandlingsassistenters hantering av hot och våld på SiS-hem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Clara Ahlin; Maja Ljunggren; [2022]
  Nyckelord :violence; youth institution; staff perspective; work environment; communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore treatment assistants' experiences of handling threats and violence in youth institutions. The method chosen for this study was qualitative interviews with six different treatment assistants with experiences of working with youths on SiS (Statens institutionsstyrelse- hem). LÄS MER

 4. 4. Mellan barn och domstol - Om familjerättssekreterares upplevda utmaningar i arbetet med umgängesfrågan när barn befinner sig på skyddat boende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ella Sandqvist Johansson; [2022]
  Nyckelord :family law secretaries; domestic violence; children; sheltered housing; father-child contact; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand the family law secretaries' perceived challenges in working with the issue of father-child contact when the child was in sheltered housing due to, many times unsolved, violent acts related to the father. The method used was qualitative interviews with four family law secretaries. LÄS MER

 5. 5. “WHEN YOU THINK ABOUT IT, IT’S NOT TOTALLY CLEAR WHAT’S OKAY AND WHAT’S NOT”: An interview study of how young people reason about smartphone surveillance in romantic relationships

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellinor Snickars; [2021-07-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Snooping attacks, unauthorized access, and GPS-tracking: In the past years, a new kind of interpersonal surveillance has earned attention within the field of men’s violence against women and cyberspace security - Smartphone surveillance. Investigating the digital dimension of intimate partner violence, Dragiewicz et al. LÄS MER