Assistentens roll och förutsättningar att stötta elever : En kvalitativ studie om assistenter som arbetar medelever i behov av stöd

Detta är en L3-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning: En liten kvalitativ studie om rollen som assistent/lärarassistent/elevassistent/resurs och de förutsättningar som ges för att dessa roller ska kunna stötta elever som behöver stöd som mest.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)