Feminisering av Försvarsmakten? : En idealtypsanalys av Försvarsmaktens jämställdhetsintegrering

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Sammanfattning: The military has always been viewed as something very masculine. In order to evolve as an institution, Försvarsmakten, as with many institutions, need to keep up with current norms and changes to gender equality and implement these in the structure of the institution. This ideal type analytical paper investigates the changes of norms and quantitative and qualitative measures taken by Försvarsmakten in order to implement gender integration into their institution. It examines Försvarsmaktens handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018 as a main source and applies concept from feminist political theory and new institutionalist theory in order to determine if there has been a feminization in the institution based on the measures taken both qualitative and quantitative and changes in norms. Feminization of the institution has taken place as is shown by the qualitative and quantitative measures taken as well as by the norm changes.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)