Svensk affärskultur kontra brasiliansk affärskultur : våra förväntningar och vår självbild

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

Sammanfattning:

We want to identify the gap that consists of the expectations we have of Brazilian / Swedish culture with the self-image of these individuals included in the culture of question. This gap, we believe, creates a problem for business across borders. The reader is therefore made aware of the issues that affect our expectations and our self-image, and how this can be used to explain cultural differences.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)