Designkoncept av ett tilläggssystem för QFM-pressen

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Sammanfattning: Detta examensarbete handlar om konceptframtagning av ett tilläggssystem för QFM-pressen som är tillverkad av Quintus Technologies. I dagsläget kan pressen endast utföra kallformspressning och efter ett avslutat projekt är målet att kunna kombinera både kall- och varmformspressning med hjälp av tilläggssystemet. Olika konceptidéer genererades med hjälp av brainstorming och sedan valdes det mest lämpliga konceptet utifrån en beslutsmatris. Genom ett iterativt arbete med det valda konceptet kunde ett resultat presenteras med 3D-modellering i PTC Creo Parametric. Efter ett avslutat projekt uppfylldes syftet och målet med detta examensarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)