Den Optimala Förvaltaren : En komparativ studie om Artificiell Intelligens och portföljförvaltning

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Artificiell Intelligens (AI) är ett av världens mest spännande områden idag. Även om AI har funnits sedan 50-talet är det på senare år som det verkliga genombrottet infallit då hårdvaran förbättrats avsevärt och kostnaderna minskat. Tekniken har applicerats i flertalet branscher därbland även finansbranschen. 2017 lanserades världens första fond som till fullo förvaltas av Artificiell Intelligens, Artificial Intelligence Powered Equity ETF (AIEQ), fonden förvaltas med hjälp av superdatorn IBM Watson.  Syftet med denna undersökning är att jämföra avkastningen för fonder som förvaltas av Artificiell Intelligence med fonder som förvaltas av institutionella fondförvaltare. Slutsatsen är att AI-förvaltade fonder behöver undersökas under en längre tidsperiod för att resultaten ska säkerställas. Men att vissa AI-förvaltade fonder genererar högre avkastning än institutionellt förvaltade fonder samt index. AI-förvaltare har som helhet inte bevisat varför de ska ersätta mänskliga portföljförvaltare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)