Ljusets hjärta

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Journalistik

Sammanfattning: I reportaget gör berättarjaget en fysisk resa till södra Småland där han träffar och intervjuar ett antal 100-åringar. I dessa trakter bor det dubbelt så många 100-åringar än risksnittet och kallas en svensk "blå zon". Utifrån hundraåringarnas berättelser och erfarenheter gör berättarjaget även en inre resa: där han reflektektera,kollar upp vetenskapliga resonemang och tittar den förmodat ökade livslängden i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)