Reklam, integritetsintrång? : En studie om integritet och attityd till individanpassad marknadsföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Mer och mer konsumentdata blir tillgängligt för marknadsförare vilket öppnar upp för individanpassad marknadsföring (IM) riktad mot konsumenter. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur attityden till påverkas av personlig integritet samt hur attityden till IM skiljer sig mellan individer. Genom sju intervjuer med individer från Generation Y som har växt upp i linje med digitaliseringen och har tidigare erfarenhet av individanpassad marknadsföring, samlades information in som senare tolkades och analyserades. Studien påvisar att attityden till IM kan påverkas av personlig integritet på olika sätt, till exempel när individen inte är medveten om att datan har använts. Vidare visar studien att attityden till IM kan skilja sig mellan individer beroende på hur relevant ett meddelande är för mottagaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)