Sökning: "sara höglund"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden sara höglund.

 1. 1. Utformning av en mobilapplikation för att stötta studenters välmående genom rutiner

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Ylva Bröms; Sara Höglund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete belyser hur en mobilapplikation kan utformas för att stötta studenter i åldrarna 18-29 år med deras välmående med koppling till rutiner. Vi undersöker hur en applikation kan utformas för att hjälpa till att bidra till välmående för målgruppen samt hur applikationens funktioner kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma rutiner. LÄS MER

 2. 2. Generation Z och förtroendekrisen - en studie om mediemisstro hos unga

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecka Adin; Sara Höglund; [2020-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of the study is to investigate how young adolescents aged 16 to 29 argues and motivates a distrust in the traditional news media.Theoretical framework: Institutional trust, Dunning Kruger effect, Uses and gratification, Confirmation bias. LÄS MER

 3. 3. Bildromanen i Sverige : Historia, karakteristik och en läsning av två bildromaner

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Helena Öberg Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Picture Novel; Graphic Novel; iconotext; Höglund; Lundberg; billedroman; grafisk roman; billedbøger; Lundberg; Höglund; ikonotext; bildroman; grafisk roman; bildberättande; ikonotext; bilderbok; serier; Lundberg; Höglund; Fågeln i mig; Att vara jag; fjärrläsning;

  Sammanfattning : Uppsatsen har tre syften; det första syftet är att teckna bildromanens historiska framväxt och redogöra för fältet. Bildromanen är en teknisk innovation, sprungen ur samma era som bilderboken och serierna, det tidiga 1830-talet, när nya trycktekniker gör det möjligt att trycka tunna linjer i både färg och svart/vitt och en ny sorts boksida skapas – där text och bild kan integreras – ett tekniskt språng som lockar till sig både innovatörer och konstnärer. LÄS MER

 4. 4. The effect of influencer ad disclosures on influencer perception and advertising effectiveness on Instagram

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Natalia Varga; Sara Höglund; [2017]
  Nyckelord :influencer marketing; Instagram; ad disclosures; advertising effectiveness; influencer perception;

  Sammanfattning : This thesis aims to bring insights to the new field of social media influencer advertising. Our findings provide knowledge about how the clarity of different influencer ad disclosures affects influencer perception and the advertising effectiveness on Instagram. LÄS MER

 5. 5. När livet vänds upp och ner : En litteraturstudie om bröstcancer baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Fredin; Tove Olsson; [2015]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; välbefinnande; självbiografier;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med en bröstcancerdiagnos förändras livet drastiskt och kvinnorna upplever att de förlorar kontrollen. Behandlingarna är påfrestande och en del upplever att de i takt med de kroppsliga förändringarna förlorar sin identitet. LÄS MER