Blackout : En observationsstudie om memorering av harmonik inom klassiskt pianospel och hur memorering kan komma att påverka konsertnerverna hos pianister

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

Sammanfattning: En studie om medveten memorering av harmonik inom klassiskt pianospel. Arbetet bygger på observationer av en tolv veckors lång instuderingsprocess, sett i relation till ett urval av tidigare litteratur och forskning inom området. Studien har i syfte att ge en djupare bild och förståelse av memoreringens påverkan vid konsertsituationen samt vilka fördelar respektive nackdelar det kan finnas med medveten memorering av harmonik. För att uppnå syftet tar studien utgångspunkt i tre frågeställningar. Frågeställningarna berör medveten memorering av harmonik som metod att instudera ett stycke, vilka fördelar och nackdelar det kan få samt om det kan hjälpa en musicerande att känna sig tryggare på scen. Som blivande lärare hoppas jag att detta dels ska hjälpa mig vid egna uppspel men också att jag ska kunna förmedla en bra memoreringsmetod till de elever som jag kommer att möta under min tid som lärare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)