Testutrustning för att bedöma knäckvinklar på pappersprodukter : Utveckling av metod och konstruktion av en knäckvinkeltestare för bestruktna pappersprodukter

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

Författare: Alexander Torstensson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Projektet är en del av examen för studenter inom ​högskoleingenjörsprogrammet för innovationsteknik och design​ på Karlstads Universitet och fortgår under vårterminen 2019. Projektet har utförts på uppdrag av BillerudKorsnäs och målet har varit att ta fram en utrustning som kan användas för att bedöma knäckvinklar i bestrykningar på pappersprodukter. BillerudKorsnäs är ett multinationellt företag med hela världen som marknad och har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien. BillerudKorsnäs tillverkar pappersprodukter samt bedriver forskning och utveckling inom pappersindustrin. Projektet har delats upp i fyra faser: uppstartsfas, konceptfas, konstruktionsfas och utvärderingsfas. Tillverkning av prototyp var en del av konstruktionsfasen och eftersom BillerudKorsnäs valde att ta över tillverkning så landade projektet i att bli ett konstruktionskoncept. Det här projektet har syftat till att utveckla en testutrustning för bestrykningar på pappersprodukter. Testutrustningen ska användas för att bedöma sprickbildning i bestrykningar och utvärdera när en bestrykning har tillräckligt stora sprickor för att betraktas som undermålig. Med det framtagna konceptet kan pappersprover med enkelhet och hög noggrannhet testas för att bedöma sprickbenägenheten. Konstruktionen har en inbyggd högupplöst kamera så att pappersprovet kan analyseras i en dator samtidigt som testsekvensen körs. Konstruktionen klarar av att vika pappersprover upp till 180° och är anpassad för att monteras i en intern utrustning som finns att tillgå på BillerudKorsnäs anläggning i Grums. Utrustningen liknar en dragprovmaskin som kan användas för att mäta bland annat krafter och hastigheter samt även avstånd som är en nödvändighet för att beräkna knäckvinklar i den här konstruktionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)