Trump, TV, och Twitter: En Jämförande Studie i Uppkomsten av Donald Trumps Populistiska Uttryck Mellan Olika Medieplatformar

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Donald Trump är välkänd som USA:s ex-president, och en frispråkig användare av Twitter. I denna analys undersöker vi hur Trumps populistiska uttryingar skiljer sig mellan traditionell media, och den sociala median han ofta använde sig av. Detta görs genom en komparativ fallstudie, där vi jämför ett traditionellt tal som hölls och televiserades den 2:e december 2020 med hans Twitter feed mellan den 1:e och 7:e december 2020. Dessa analyseras genom att applicera etablerade populistiska och retoriska teorier till dem individuellt, innan en jämförelse görs för att se hur de skiljer sig. Den huvudsakliga slutsatsen blir att Trump använder sig av traditionella populistiska medel i både hans traditionella tal och på social media. Dock verkar de populistiska elementen förstärkas av Twitter som en plattform, då plattformens korta meddelande blir mer anpassad för en förenklad diskurs jämfört med traditionell media, där vanlig logik och resonemang tar en större roll. På Twitter finns det även större möjligheter att kurera vem man är i kontakt med, och Trump engagerar sig ytterst sällan med meningsmotståndare på Twitter, då han i stället omger sig med inflytelserika liktänkande. Ur en normativ synvinkel ser vi en fortsatt rörelse mot social media som ett potentiellt hot mot den fortsatta liberala demokratin. Twitter verkar huvudsakligen dumma ner och polarisera diskursen, och flera källor indikerar att en växande mängd personer får sin huvudsakliga politiska information från social media. För att lösa detta problem och undvika en missbildning av den liberala demokratin kommer troligen social media behöva tas på större allvar som en plattform, och modereras för att se till att den politiska diskursen inte sjunker i kvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)