Marknadsmissbruksförordningen - Förhållandet till sanktionsavgifter och yttrandefriheten

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar i två delar de nya reglerna om marknadsmanipulation och investeringsrekommendationer i Europeiska unionens förordning 596/2014 och svenska utredningen SOU 2014:46. Den ena delen behandlar bestämmelserna i förhållande till yttrandefriheten som den stadgas i yttrandefrihetsgrundlagen, regeringsformen och Europakonventionen. Den andra delen behandlar bestämmelserna i förhållande till Europakonventionen artikel 6, ifråga om huruvida de ska anses utgöra en anklagelse om brott eller ligga utanför definitionen. Det hela görs med utgångspunkt i två vanliga typer av inlägg om aktier på internet; rekommendationer i skrift samt podcasts med innehåll om aktier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)