Att vara eller inte vara...cancelled? : En kvalitativ studie om hur företag kan hantera interaktionen i sociala medier vid en kris.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)