Hur upplever egentligen män kvinnligt ledarskap? : En intervjustudie om föreställningar om kvinnligt ledarskap utifrån manliga anställda i mansdominerade branscher

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Research shows that women face a lot of obstacles in working life, but how do male employees really view female leadership? The purpose of this study is to investigate what beliefs and experiences men in a male-dominated industry have of female leadership. A deeper understanding wants to be reached about why male employees have beliefs about female leadership. Furthermore, female leadership is studied in relation to male leadership to highlight any hidden beliefs. The previous research highlights gendered leadership, how men are perceived to lead and how women are perceived to lead. Then there is the issue of female leadership in male-dominated industries as well as obstacles and notions of female leadership. Thus, it would be interesting to study male employees' performances and experiences of female leadership in male-dominated industries. To highlight hidden beliefs, the transition from a male to a female boss is studied in a male-dominated industry.The study is based on qualitative semi-structured interviews. The results of the study show that there are notions of female leadership. Where gender norms and gender structures can be an influence factor in men's negative beliefs. There are also results of informants feeling that female and male leadership differ. The woman is perceived more relationship-oriented and the man more goal-oriented. Thus, these notions of female leadership seem to form the basis of how men interpret and experience the leadership of their female bosses.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)