Sökning: "Female leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 241 uppsatser innehållade orden Female leadership.

 1. 1. In the hands of a controlling leader? Implications for employee well-being from a gender perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rosanna Fagerudd; Emma Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Controlling leadership behaviours; Self-determination Theory; Role Congruity Theory; Expectation State Theory; well-being; self-rated health; burnout; self-rated job satisfaction; vigour; gender; Kontrollerande ledarskapsbeteenden; Self-determination Theory; Role Congruity Theory; Expectation State Theory; självskattad hälsa; utbrändhet; tillfredsställelse; arbetsenergi; kön; könsroller;

  Sammanfattning : Leaders engaging in controlling leadership behaviours (CLB) has been connected to followers perceiving their basic needs thwarted. However, little research has been made in the organizational field to understand the implications of controlling leadership behaviours for employee well-being. LÄS MER

 2. 2. Challenges experienced by female executive managers with children - A study of work-life balance, glass ceiling and gender gap within management in Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amalia Larsson Hurtig; Kertu-Kadi Kikas; [2019]
  Nyckelord :Leadership; Management; Gender Gap; Glass Ceiling; Work-Life Balance; Executive Women; Networks; Diversity; Sweden; Business and Economics;

  Sammanfattning : Academic research has tried to explain the challenges women in executive positions face in connection to work-life balance, glass ceiling and the gender gap in management. However, these previous studies have been made mainly quantitatively. Therefore, this study aims to go beyond the numbers by using a qualitative research approach. LÄS MER

 3. 3. Leadership for Sustainability is Female - Or is it? A critical gender perspective on sustainability consciousness

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Tainio; Cybil Cameron; [2019]
  Nyckelord :Sustainability consciousness; leadership; critical gender studies; gender socialisation; quantitative research;

  Sammanfattning : This Master’s thesis argues for leadership for sustainability as a role consisting of skills that can be learned, and re-examines the notion that female leaders are better for sustainability. While gender socialisation may equip women and girls with competencies required for considerate and holistic problem solving and seeing beyond purely economical benefits, it hinders men and boys to develop the same skills. LÄS MER

 4. 4. "Hoppjerka" inte längre ett skällsord : En kvalitativ studie om varför ledare väljer att stanna kvar i en organisation.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Stina Muotka Pettersson; [2019]
  Nyckelord :motivationsfaktorer; ledarskap; ledarskapsförsörjning;

  Sammanfattning : Globaliseringens medföljande rörlighetskultur innebär en utmaning för arbetsgivare då det är av stor betydelse för ett företag att behålla medarbetare för att företaget ska utvecklas (Shanker, 2014). Undersökningsresultat har visat att 39 procent av cheferna i Sverige vill lämna sin nuvarande arbetsgivare, varav 10 procent av dessa ej längre vill arbeta som chef överhuvudtaget (Ledarna, 2015). LÄS MER

 5. 5. Towards Equal Participation in Leadership - An empirical study on the short-term effects of a mandatory gender quota on supervisory boards in Germany

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Harini Annadanam; Aylin Shawkat; [2019]
  Nyckelord :Demand and supply of labor; labor discrimination; economics of gender; firm performance; firm employment decisions;

  Sammanfattning : With growing pressure for policy makers to address the underrepresentation of women in corporate leadership roles, it is important to analyze the effectiveness of board quotas as a demand-side intervention. This thesis examines the short-term effects of a mandatory gender quota on supervisory boards implemented in Germany in January 2016. LÄS MER