Sökning: "Female leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 305 uppsatser innehållade orden Female leadership.

 1. 1. WOMEN’S POLITICAL EMPOWERMENT FROM THE INTERNATIONAL ASSISTANCE PERSPECTIVE. A Quantitative Large-N Study of ODA Recipient Countries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ana Japaridze; [2021-11-23]
  Nyckelord :international assistance; bilateral aid; DAC donors; women’s political empowerment;

  Sammanfattning : Promoting gender equality and closing the persisting gender gap is critical for achieving wide-ranging global objectives and sustainable development for all. One of the key domains in achieving gender equality is women’s political empowerment, which shows the least and slowest progress among all domains, even within the European Union. LÄS MER

 2. 2. Off Record: Analys av könade maktrelationer inom teaterhögskolans organisationskultur

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Maja Widell; [2021-09-22]
  Nyckelord :Könade maktrelationer; organisationskultur; #tystnadtagning; The Male Gaze; teaterhögskolan; sexuella trakasserier;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how gendered power structure’s function within theorganisational culture of the Swedish Theatre Academy and how these structures are then reflected andrecreated within the professional world of theatre. Known risk factors that have shown to normalisesexual harassment in the theatre industry have been investigated in this study, using the experiences offormer Female theatre students as the primary case study. LÄS MER

 3. 3. Employer branding ur ett genusperspektiv : Jämställdhet inom tillverkningsindustrin – attrahera och behålla kvinnliga ledare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Maria Augustsson; Emma Bruks; [2021]
  Nyckelord :Employer branding; gender equality; gender studies; leadership; manufacturing industry; male-dominated work; attract; retain; female leader; Employer branding; jämställdhet; genus; ledarskap; tillverkningsindustrin; mansdominerat arbete; attrahera; behålla; kvinnliga ledare;

  Sammanfattning : Syftet med följande kandidatuppsats är att skapa en större förståelse för ledares upplevelser av employer branding ur ett genusperspektiv i mansdominerade organisationer. Denna kandidatuppsats har undersökt en organisation inom tillverkningsindustrin och har inslag av fallstudie. LÄS MER

 4. 4. Clothes Make the (Wo)man: A Qualitative Study on the Construction and Expression of a Green Identity through Second-Hand Clothing

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Deutschen; Gloria Moll; [2021]
  Nyckelord :Identity Construction; Green Identity; Sustainability; Second-Hand Clothing; Sustainable Fashion Alternatives; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis Purpose: This study aims to deepen the understanding of green identity construction and expression among female Gen Z consumers in relation to second-hand clothing. Theoretical Perspective: By applying a sociological and a consumer perspective, identity construction and sustainability act as two research domains in which this study is positioned. LÄS MER

 5. 5. ”EN TRÄNARE ÄR EN AUKTORITÄR MAN SOMPEKAR MED HELA HANDEN” : En kvalitativ studie om kvinnliga huvudtränaresunderrepresentation inom Svensk handbollselit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Denise Mattsson; Hannele Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Female leadership; gender stereotypes; recruitment; SHE; head coach; handball; underrepresentation; Kvinnligt ledarskap; könsstereotyper; rekrytering; SHE; huvudtränare; handboll; underrepresentation;

  Sammanfattning : Underrepresentationen av kvinnligt ledarskap inom idrott har under de senaste åren blivit mycket uppmärksammat av både forskare och institutioner. Forskningen redogör för att kvinnliga huvudtränare stöter på hinder både på samhälls-, organisations- och individnivå. LÄS MER