Vitryssland och Litauen - tro och tvivel i två forna sovjetstater

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: 1991 blev både Litauen och Vitryssland självständiga från Sovjetunionen. Därefter har ländernas demokratiska utveckling sett ut på diametralt olika sätt. I denna uppsats utreder vi hur det kunnat ske och vi gör det med ett fokus på civilsamhället i de olika länderna. Det litauiska civilsamhället byggdes upp redan under sovjettiden och strävade efter demokrati och självständighet medan någon sådan strävan knappt existerade i Vitryssland. Istället fick man i Vitrysland sin självständighet motvilligt till skänks och det fanns inget civilsamhälle redo att förvalta den och utveckla Vitryssland demokratiskt. Konsekvenserna av vad som skedde med länderna och deras respektive civilsamhällen före-, under- och efter sin självständighet ser vi 2015 då Litauen är med i såväl Nato, som EU och eurosamarbetet medan Vitrysslands president Lukasjenko omnämns som Europas siste diktator.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)