Egoism kontra altruism : Vilka är motivationsfaktorerna till hjälpande?

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Amila Dresevic; Gramoz Ukelli; [2023]

Nyckelord: altruism; egoism; instinct; empathy; helping;

Sammanfattning: Forskning inom altruism och egoism är omfattande, båda sidorna hävdar att det finns bevis för deras sak. Syftet med undersökningen var att förstå motivationsfaktorer gällande hjälpande, samt en inblick angående relationer och typen av hjälpande. Deltagarna bestod av 85 studenter, åldrarna 19–50, 65 var kvinnor. Databearbetning var inspirerad av empirisk metodik, varje berättelse meningskoncentrerades. Främlingar var typen av relation som mest blev hjälpt. Vardaglig fysisk hjälp var den vanligaste typen av hjälpande. Egoistiska motiv som låg på 40% visade sig vara mer dominerande än altruistiska motiv som låg på 20%, resterande 40% var neutrala. Andelen av de 40% berodde på att egoistiska motivationsfaktorer förklarades som känsla av skyldighet att hjälpa, känna sig behövd och en känsla av att må bra. Altruistiska motivationsfaktorer förklarades som instinkt och empatiska tankebanor. Studien tyder på att egoistiska och altruistiska motivationsfaktorer existerar, dock krävs mer forskning inom dessa ämnen

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)