Prediktion av matchresultat i engelska Premier League

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

Sammanfattning:

Att i förväg försöka förutsäga vilket lag som kommer vinna i en fotbollsmatch har nog de flesta försökt sig på någon gång. Att gissa och att faktiskt försöka att analysera båda lagens förutsättningar är två väldigt olika metoder att komma fram till sitt resultat. I och med att datorkraften de senaste åren kraftigt förbättrats har det också kommit fler och framför allt tyngre matematiska modeller för att skatta utfallet av matcher. I detta examensarbete används Pi-ratingsystemet som går ut på att varje lag får en rating för hur bra man är på hemma- respektive bortaplan. Som en utveckling av den ursprungliga Pi-rating modellen används det i detta arbete tre olika modeller för att prediktera lagens framtida rating. Modellerna som används är enkelt glidande medelvärde, enkel exponentiell utjämning och en ARIMA-modell. En lösning på hur nya lag som inte spelade i ligan föregående år ska behandlas föreslås också. Avslutningsvis diskuteras olika investeringsmetoder som kan användas för att använda resultat från modellerna på marknaden för vadslagning.

Resultatet visar att en spelstrategi som utnyttjat Kellys formel ger störst avkastning för kalibreringsdatat. När denna strategi används på matcher utanför kalibreringsåren visar resultatet på en mycket låg vinst och framför allt att vinsten under lång tid är negativ, vilket från en investeringssyn inte är något man önskar. Sammanfattningsvis är denna metod inte i sig själv tillräckligt bra för att ge en säker avkastning men är en bra grund som kan byggas ut för att ta hänsyn till fler faktorer och då ge möjlighet till stabilare och mer långsiktiga vinster.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)