Kvinnors upplevelse av att bli suturerad av barnmorska efter förlossningen

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Abstrakt Bakgrund: Det är vanligt förekommande att det i samband med vaginala förlossningar uppstår skador i bäckenbottens vävnader. I Sverige är det barnmorskans ansvar att suturera grad ett och två bristningar. Kvinnors upplevelse av suturering är viktig och kan påverka kvinnor både fysiskt och psykiskt. Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelse av att bli suturerad av barnmorskor efter förlossningen. Metod: En kvalitativ intervjustudie baserad på en öppen fråga och stödfrågor. Resultat: Det framkom tre huvudkategorier med respektive underkategorier. Behov av information, behov av professionellt bemötande och kompetens och behov av adekvat smärtlindring. Slutsats: Information om bristning och suturering bör ges på många olika sätt och vid olika tillfällen. Att skapa god relation mellan barnmorskor med kvinnor är oerhört viktigt. Adekvat smärtlindring kan bidra till en positiv upplevelse av suturering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)