Du ska vara ditt bästa jag : En kvalitativ studie av hur butiksanställda inom detaljhandeln påverkas av det emotionella arbetet

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)