Tre sötningsmedels påverkan på tarmfloran

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Författare: Annika Lindström; [2017]

Nyckelord: Microbiota; sweeteners; stool sample;

Sammanfattning: Idag pekar allt mer forskning på tarmflorans betydelse för individens hälsa. En förändrad tarmflora, dysbios, har kunnat kopplats till flertal olika sjukdomstillstånd, så som tjocktarmscancer, autoimmuna sjukdomar och allergier. Tarmfloran påverkas av det vi äter och det är därför av vikt att studera hur kosten påverkar tarmfloran. En vanlig livsmedelstillsats som ökar är icke-energigivande sötningsmedel, som ger livsmedel en söt smak utan att bidra med någon större mängd kalorier. I detta examensarbete studeras tre sötningsmedels (A, B och C) effekter på tarmfloran hos 13 friska individer. Resultaten visar att de tre valda sötningsmedlen påverkar tarmflorans sammansättning. Störst effekt gav sötningsmedel B medan sötningsmedel A gav minst effekt. Bland annat sågs signifikanta förändringar inom fylat Proteobacteria, ordningen Lactobacillales och släktena (genus) Ruminococcus och Akkermansia. Vilka hälsoeffekter som skulle kunna tänkas uppstå av dessa förändringar är svåra att förutspå. Dock kunde en del av förändringarna som sågs kopplas till negativa hälsotillstånd så som inflammatoriska tarmsjukdomar och fetma. Förändringarna som sågs i denna studie tyder på att sötningsmedlen A, B och C, främst B, skulle kunna påverka individens hälsa. Det behövs ytterligare forskning i ämnet för att bekräfta resultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)