Sökning: "sweeteners"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet sweeteners.

 1. 1. How is sugar replaced by other ingredients in products labelled with "no added sugar" and how does this affect the energy, fat, carbohydrate, sugar and protein content?

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Stina Bladin; [2018]
  Nyckelord :sugars; added sugar; free sugar; food labelling; sweeteners; energy; obesity;

  Sammanfattning : Labels such as “no added sugar” is commonly used by food manufacturers and consumers may think that these products are healthier than similar products that contain “added sugar”. To recreate the sweet taste, the mouthfeel and texture in products with “no added sugar”, some other kind of ingredients need to be added. LÄS MER

 2. 2. Insulära loben - spindeln i nätet vid anorexia nervosa : En litteraturstudie med fokus på individer tillfrisknade från anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Janina Friman; [2018]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; hjärnan; insula; tillfrisknad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera faktorer samverkar vid utvecklingen av anorexia nervosa och bidrar till sjukdomens komplexitet. Anorexia nervosa karakteriseras av bristande sjukdomsinsikt och låg kroppsvikt på grund av den starka strävan efter en smal kropp. Tillfrisknandet är en lång och svår process. LÄS MER

 3. 3. Tre sötningsmedels påverkan på tarmfloran

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Annika Lindström; [2017]
  Nyckelord :Microbiota; sweeteners; stool sample;

  Sammanfattning : Idag pekar allt mer forskning på tarmflorans betydelse för individens hälsa. En förändrad tarmflora, dysbios, har kunnat kopplats till flertal olika sjukdomstillstånd, så som tjocktarmscancer, autoimmuna sjukdomar och allergier. Tarmfloran påverkas av det vi äter och det är därför av vikt att studera hur kosten påverkar tarmfloran. LÄS MER

 4. 4. Allmänhetens kunskap om sötningsmedel och smakförstärkare

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Conny Carlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sötningsmedel och smakförstärkare har visat sig att vara kopplade till olika hälsorisker. Syftet med projektet var att undersöka om allmänheten var medvetna om riskerna hos sötningsmedel och smakförstärkare. Detta gjordes genom att skicka ut en enkät där allmänheten fick svara på ett antal frågor på internet. LÄS MER

 5. 5. Tv-reklam för söta drycker : En studie av hur antalet reklaminslag förändrats under åren 1999-2014

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Ida Arvidsson; [2016]
  Nyckelord :TV commercial; sweetened drinks; sweetener; TV channels; food; Tv-reklam; söta drycker; sötningsmedel; tv-kanaler; livsmedel;

  Sammanfattning : Inledning: Tv-reklam för söta drycker kan leda till ökad konsumtion av ohälsosamma och energirika drycker med högt sockerinnehåll. Under år 2014 inhandlades i genomsnitt 92 liter läskedryck i Sverige per konsument, vilket är en ökning med tio liter jämfört med år 2000. LÄS MER