Total cost analysis of alternative transport solutions for construction materials

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Sammanfattning: I examensarbetet utförs en totalkostnadsanalys av tre olika transportalternativ av gipsskivor till kontorsbyggen i citymiljö åt Skanska. I det ena alternativet levereras gipsskivorna direkt från fabrik till byggarbetsplats. I det andra alternativet köps gipsskivorna in från en grossist och i det tredje alternativet går gipsskivorna via en terminal hos en tredjepartslogistiker. Slutsatserna som tagits fram visar på att ett lågt inköpspris kan medföra öka kostnader längre fram i kedjan i form av sämre kvalité och längre väntetider för personalen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)